„CERRAD Sp. z o.o., z/s w Starachowicach, ul. Radomska 49B 27-200 Starachowice, Poland,

NIP: 7961012611, REGON: 670754817, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000064429, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł”.

 

Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Dział handlowy: 7.00 - 15.00

Magazyn :         7.00 - 15.00


Dział handlowy: 41 276 31 94


Fax: 41 276 31 93

Tel. Centrala: 41 275 54 33

Infolinia: 800 23 77 23

Dagmara Derleta tel: 41 276 31 94 wew. 119 d.derleta@cerrad.pl

Małgorzata Jeśko

tel: 41 276 31 94 wew. 116

m.jesko@cerrad.pl

Agnieszka Walczak

tel: 41 276 31 94 wew. 115

a.walczak@cerrad.plWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, na potrzeby analizy i odpowiedzi na przesłaną w nim wiadomość oraz w celach marketingowych. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.
 

 

DziałImię i nazwiskoTelefonAdres e-mail
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Karol Dzik tel: 41 275 54 33 wew. 175 k.dzik@cerrad.pl
Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Piotr Tarasiński tel: 41 275 54 33 wew. 107 p.tarasinski@cerrad.pl
Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży krajowej Artur Michorowski tel: 41 275 54 33 wew. 174 a.michorowski@cerrad.pl
Sprzedaż krajowa Dagmara Derleta tel: 41 276 31 94 wew. 119 d.derleta@cerrad.pl

Małgorzata Jeśko

tel: 41 276 31 94 wew. 116

m.jesko@cerrad.pl

Agnieszka Walczak

tel: 41 276 31 94 wew. 115

a.walczak@cerrad.pl

Markety Elżbieta Pochwała tel: 41 275 59 38 e.pochwala@cerrad.pl
Sprzedaż zagraniczna Arkadiusz Kaczorowski

tel: 41 273 71 43

a.kaczorowski@cerrad.pl
Aneta Wiśniewska

tel: 41 273 71 43

a.wisniewska@cerrad.pl
Sylwia Wójcik

tel: 41 273 71 43 

s.wojcik@cerrad.pl
Marketing Adam Czubiński

tel: 41 275 54 33 wew. 109

a.czubinski@cerrad.pl
Agata Kulik

tel: 41 275 54 33 wew. 179

a.kulik@cerrad.pl
Małgorzata Winter

el: 41 275 54 33 wew. 177

m.winter@cerrad.pl
Ekspozycje

Łukasz Kij

Konrad Kwiecień

tel: 41 275 54 33 wew. 108

tel: 41 275 54 33 wew. 108

l.kij@cerrad.pl

k.kwiecien@cerrad.pl

Reklamacje Monika Rymarczyk tel: 41 275 54 33 wew. 125 reklamacje@cerrad.pl