Właściwości płytek

Płytki mrozoodporne – właściwości

Płytki i kamienie klinkierowe CERRAD spełniają wszelkie wymagane prawem badania i atesty. Nasze płytki należą do grupy płytki i kamieni klinkierowych o nasiąkliwości wodnej
0,5%<E<3% – Grupa BI – UGL oraz posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, załącznik H. Płytki CERRAD można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Można stosować je jako elewacje budynków, podłogi wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny schodów, tarasów, korytarzy, parapetów, ogrodzeń.

Klinkier charakteryzuje się dużą wytrzymałością na zginanie, małą nasiąkliwością, jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, co daje gwarancję mrozoodporności. Mrozoodporność,
z kolei pozwala oszacować nienaruszalność wyrobu w czasie

Mrozoodporne płytki i kamienie klinkierowe CERRAD posiadają właściwości antypoślizgowe, są odporne na obciążenia, plamy, ścieranie, kwasy.
Zachowanie bardzo dobrego stanu technicznego ułożonych płytek przez wiele lat uzależnione jest od:

  • przygotowania podłoża

  • doboru właściwych płytek

  • doboru właściwych materiałów do klejenia i spoinowania

  • poprawnego, zgodnego z najnowszą sztuką budowlaną wykonawstwa

Przy montażu płytek należy zwrócić na rodzaj zdobienia oraz kierunek cieniowania. Kierunek ułożenia klinkierowych, elewacyjnych kamieni i płytek rustykalnych bowiem znacząco wpływa na widoczność struktury wzoru. Pragniemy również zaznaczyć, iż płytki klinkierowe, ze względu na stosowaną technologię produkcji mogą posiadać różne odcienie. Występowanie niewielkich różnic barwy w porównaniu z wzorcem jest dopuszczalne.

Oznaczenia na opakowaniach – identyfikacja wyrobu:

  • Data produkcji (dzień, miesiąc, rok)

  • Nr sortowacza

  • Nazwa wzoru (nalepka z kodem kreskowym)

  • Gatunek

  • Wymiar

facebook Google plus youtube