Dotacje UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 Badanie na rynek

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-26-0001/15-00

  

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych cienkościennych wielkogabarytowych płytek ceramicznych w oparciu o autorską recepturę masy ceramicznej.

Cel projektu: Celem projektu jest zaoferowanie innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie receptury masy ceramicznej. Wdrożenie wyników zrealizowanych badań oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwoli na produkcję innowacyjnych cienkościennych (6 mm) wielkogabarytowych (do 160x240 cm) płytek ceramicznych spełniających najwyższe normy budowlane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie idealnej planarności oraz wysokiego współczynnika ścieralności.

Wartość projektu: 141 875 826,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN

 

www.dreamsart.pl

 

Zapytania ofertowe:

 1. 1
  Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu

  Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016

  Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu

  w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

   pobierz zapytanie

  pobierz załącznik

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  LB OFFICINE MECCANICHE S.P.A. 


  VIA PEDEMONTANA, 166

  
41042 FIORANO MODENESE ITALY  Data wpływu: 22.12.2016  Cena: 547.825,29 EUR

   

  Pełna lista podmiotów:

  1. LB OFFICINE MECCANICHE S.P.A. VIA PEDEMONTANA ,166 41042 FIORANO MODENESE ITALY


  2. CMF TECHNOLOGY S.P.A. VIA BOTTEGONE, 73 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO ITALY


  3. EMAR IMPIANTI SRL V.LE FERRARI MORENI, 8 41049 SASSUOLO ITALY

 2. 2
  Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu

  Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016

  Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu

  w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

   pobierz zapytanie

  pobierz załącznik

   pobierz załącznik

   pobierz załącznik

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK

  UL. ŻDŻARY 75A

  26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

  Data wpływu oferty: 05.12.2016

  Cena brutto: 1.869.963,59 ZŁ

   

  Pełna lista podmiotów uczestniczących:

  1. JASTEF SP. Z O.O. UL. OGRODOWA 7 ,44-206 RYBNIK

  2. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK UL. ŻDŻARY 75A ,26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

  3. ZEM ŁABĘDY UL. ZAWADZKIEGO 45 , 44-109 GLIWICE

  4. CHEMREM ORGANIKA SP. Z O.O. UL. CHEMIKÓW 1 , 37-310 NOWA SARZYNA

  5. RAFIZ STRYGNER I DYCZKOWSCY SP.J. UL. BRZOZOWA 10, 26-680 WIERZBICA

 3. 3
  Maszyny i urządzenia do przygotowania szkliw

  Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 23.11.2016

  Dotyczy: Maszyny i urządzenia do przygotowania szkliw

  w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

  pobierz załącznik

  pobierz zapytanie

  pobierz załącznik

  pobierz załącznik

   

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:  

  REMAS

  TEPEOREN KOYU 34959 TUZLA

  ISTANBUL TURKEY  

  Data wpływu oferty: 05.01.2017  

  Cena: 99.350 EUR  

   

  Pełna lista podmiotów uczestniczących:

  1. REMAS TEPEOREN KOYU 34959 TUZLA, ISTANBUL TURKEY

 4. 4
  Maszyny i urządzenia do prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego, wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych

  Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 23.11.2016

  Dotyczy: Maszyny i urządzenia do prasowania, suszenia, zdobienia cyfrowego,

  wypalania, transportu wewnętrznego, sortowania i pakowania

  cienkościennych, wielkogabarytowych płytek ceramicznych

  w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

  Rozstrzygnięte !   

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  SYSTEM SPA VIA GHIAROLA VECCHIA 73, 41042 FIORANO MODENESE ITALY

  
Data wpływu oferty: 07.12.2016


  Cena: 11.374.675,00 EUR

   

  Pełna lista podmiotów uczestniczących :

  1. SYSTEM SPA VIA GHIAROLA VECCHIA 73, 41042 FIORANO MODENESE ITALY

 5. 5
  Platformy stalowe, służące do magazynowania i transportu wypalonych płytek ceramicznych

  Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 03.08.2017

  Dotyczy: Platformy stalowe, służące do magazynowania i transportu wypalonych płytek ceramicznych.

   w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

  pobierz załącznik

  pobierz załącznik

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK
  UL. ŻDŻARY 75A
  26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

  Data wpływu: 18.08.2017
  Cena : 749 070,00 ZŁ / brutto

   

  Pełna lista podmiotów:

  1. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK, UL. ŻDŻARY 75A, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

  2. INSPECTORS.PL I. PIKUTA, Z. SOCHA S.J., UL. LIGOTA DOLNA 56, 46-200 KLUCZBORK

 6. 6
  Kule alubitowe do młynów bębnowych, służące do mielenia szkliwa na mokro

  Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 29.11.2017

  Dotyczy: Kule alubitowe do młynów bębnowych, służące do mielenia szkliwa na mokro.

   w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  ESSEPIENNE SRL
  VIA FLZAREGO
  70-41049 SASSUOLO

  Data wpływu: 15.12.2017
  Cena : 53 550,00 EUR / brutto

   

  Pełna lista podmiotów:

  1. ESSEPIENNE SRL, VIA FLAZAREGO, 70-41049 SASSUOLO

  2. HITO POLSKA SP. Z O.O., UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34, 81-702 SOPOT

  3. CERMTECH KATARZYNA PAWLAK, UL. DĘBOWA 40, 75-685 KOSZALIN

   

 7. 7
  Kominy – do odprowadzania z pieca i suszarni spalin oraz powietrza ze stref chłodzenia pieca

  Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 30.11.2017

  Dotyczy: Kominy – do odprowadzania z pieca i suszarni spalin oraz powietrza ze stref chłodzenia pieca.

   w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

  Rozstrzygnięte!

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK
  UL. ŻDŻARY 75A
  26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

  Data wpływu: 13.12.2017
  Cena : 561 470,40 ZŁ / brutto

   

  Pełna lista podmiotów:

  1. DITTA SERIA EDMUND PIETRZAK, UL. ŻDŻARY 75A, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

 8. 8
  Wózki z napędem elektrycznym – służące do przewożenia ładunków, materiałów, półfabrykatów, odpadów produkcyjnych na paletach. Używane do prac rozładunkowo – załadunkowych przy produkcji płytek ceramicznych

  Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 13.12.2017

  Dotyczy: Wózki z napędem elektrycznym – służące do przewożenia ładunków, materiałów, półfabrykatów, odpadów produkcyjnych na paletach. Używane do prac rozładunkowo – załadunkowych przy produkcji płytek ceramicznych.

   w ramach Projektu:

  Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

  w ramach 3 Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

  pobierz zapytanie

Request for Proposal:

 1. 1
  Machines and equipment for granulate transport and dyeing

  Request for Proposal no 1 as of 23.11.2016

  Re: Machines and equipment for granulate transport and dyeing

  as part of the Project:

  Submeasure 3.2.1 „Market Research”

  as part of 3rd priority axis: „Provision of support to innovations in companies”

  related to Smart Growth Operational Programme 2014-2020

  download request

  download request

  download attachment

 2. 2
  Machines and equipment for granulate storage

  Request for Proposal no 2 as of 23.11.2016

  Re: Machines and equipment for granulate storage

  as part of the Project:

  Submeasure 3.2.1 „Market Research”

  as part of 3rd priority axis: „Provision of support to innovations in companies”

  related to Smart Growth Operational Programme 2014-2020

  download request

  download request

  download attachment

  download attachment

  download attachment

 3. 3
  Machines and equipment for glaze fabrication

  Request for Proposal no 3 as of 23.11.2016

  Re: Machines and equipment for glaze fabrication

  as part of the Project:

  Submeasure 3.2.1 „Market Research”

  as part of 3rd priority axis: „Provision of support to innovations in companies”

  related to Smart Growth Operational Programme 2014-2020

  download request

  download attachment

  download request

  download attachment

  download attachment

 4. 4
  Machines and equipment for pressing, drying, digital decoration, burning, internal transport, sorting, and packing of thin-walled, large-sized tiles

  Request for Proposal no 4 as of 23.11.2016

  Re: Machines and equipment for pressing, drying, digital decoration, burning,

  internal transport, sorting, and packing of thin-walled, large-sized tiles

  as part of the Project:

  Submeasure 3.2.1 „Market Research”

  as part of 3rd priority axis: „Provision of support to innovations in companies”

  related to Smart Growth Operational Programme 2014-2020

  download request

facebook Google plus youtube